1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-2989

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=16,5x16,5cm Κλειστή

ΤΙΜΗ: 0,95€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Οκτασέλιδο, φύλο εσωτερικό Περλέ (Ασημί)

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-2994

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=16,5x16,5cm Κλειστή

ΤΙΜΗ: 0,90€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Εξωτερικό φύλλο Ριζόχαρτο με Ασημοτυπία

ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-2990

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=10,5x22cm Κλειστή

ΤΙΜΗ: 0,90€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Εξωτερικό  φύλλο Ριζόχαρτο

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-11875

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=19x14cm

ΤΙΜΗ: 0,80€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 2ο φύλλο Ριζόχαρτο