1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-1875

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=23x17,5cm Φ=0

ΤΙΜΗ: 0,90€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Περγαμηνή

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-1878

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=15x15,5cm

ΤΙΜΗ: 0,80€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-1876

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=14,5x14cm

ΤΙΜΗ: 0,80€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Εσωτερικό Περλέ

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-1880

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=18,5x13,5cm

ΤΙΜΗ: 0,80€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Εσωτερικό  Περλέ  

ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-1881

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=20x13,5cm

ΤΙΜΗ: 0,95€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Περλέ  

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-1889

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=23x17cm Ανοιχτή

ΤΙΜΗ: 0,90€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Περγαμηνή

ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-1884

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=16,5x16,5cm Κλειστή

ΤΙΜΗ: 0,80€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τρίπτυχο

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-1893

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=14x19cm Κλειστή

ΤΙΜΗ: 0,86€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Εξωτερικό φύλλο Ριζόχαρτο, Τρίπτυχη

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης