1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ΚΩΔΙΚΟΣ: 05-2631

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=15x11cm Κλειστή

ΤΙΜΗ: 0,90€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Περλέ  

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ: 05-2632

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=16,5x11,5cm Κλειστή

ΤΙΜΗ: 0,90€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Περλέ  

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ: 05-2633

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=16x11cm Κλειστή

ΤΙΜΗ: 0,86€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Περλέ, Τρίπτυχη

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ: 05-2634

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=16x11cm Κλειστή

ΤΙΜΗ: 0,86€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Περλέ, Τρίπτυχη

05-2635

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=18,5x13,5cm,Κλειστή Φ=0

ΤΙΜΗ: 1,05€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 2 φύλλα Περλέ (μαύρο & χρυσό)  Τρίπτυχη

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ: 05-2637

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=18,5x13,5cm Κλειστή,Φ=0

ΤΙΜΗ: 0,86€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Περλέ  

ΚΩΔΙΚΟΣ: 05-2636

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=18,5x13,5cm,Κλειστή,Φ=0

ΤΙΜΗ: 1,05€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 2 φύλλα Περλέ,  Τρίπτυχη

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ: 05-2638

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=18,5x13,5cm Κλειστή Φ=0

ΤΙΜΗ: 0,86€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Περλέ  

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης