1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ΚΩΔΙΚΟΣ: BX-ΑΠΛΟ (επόμενη σελίδα)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: στην επόμενη σελίδα

ΤΙΜΗ: στην επόμενη σελίδα  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κουτάκι τρηγωνικό

ΧΑΡΤΙ: Οπαλίνα ή Περλέ