1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ΚΩΔΙΚΟΣ: KT-31

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 16x4,5cm

ΤΙΜΗ: 0,90€  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κουτάκι τριγωνικό τύπου TOBLERON

ΧΑΡΤΙ: Οπαλίνα ή Craft καφέ