1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ΚΩΔΙΚΟΣ: KT-37

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 7,5x7,5x15cm

ΤΙΜΗ: 0,80€  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κουτάκιτύπου γάλακτος μεγάλο με τρύπες για πέρασμα κορδονιού

ΧΑΡΤΙ: Οπαλίνα ή Craft καφέ