1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ΚΩΔΙΚΟΣ: KT-45

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 11x10x3,5cm

ΤΙΜΗ: 0,95€  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κουτάκιμε καπάκι

ΧΑΡΤΙ: Οπαλίνα ή Craft καφέ