1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ΚΩΔΙΚΟΣ: KT-47

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 13x11x3,5cm

ΤΙΜΗ: 1,13€  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κουτάκιμε καπάκι

ΧΑΡΤΙ: Οπαλίνα ή Craft καφέ