1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ΚΩΔΙΚΟΣ: 07-4153

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=15.5x15.5cm Φ=0

ΤΙΜΗ: 1,23€

Κλειστή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χαρτί κάφε

δίπτυχη

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ: 07-4155

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=14.5x14cm

ΤΙΜΗ: 0,98€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χαρτί μπεζ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 07-4154

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=22.5x10.5cm

ΤΙΜΗ: 0,98€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χαρτί μπεζ

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ: 07-4156

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=20.5x20.5cm

ΤΙΜΗ: 1,53€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χαρτί μπεζ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 07-4157

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=16x16.5cm

ΤΙΜΗ: 1,10€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χαρτί κάφε

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ: 07-4159

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=19x14cm

ΤΙΜΗ: 0,98€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:


ΚΩΔΙΚΟΣ: 07-4158

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=17x12.5cm

ΤΙΜΗ: 0,82€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χαρτί μπεζ

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ: 07-4160

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=21.5x16cm

ΤΙΜΗ: 1,06€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χαρτί μπεζ

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης