1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ΚΩΔΙΚΟΣ: 07-4190

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=15.5x15.5cm

ΤΙΜΗ: 0,85€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:


Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ: 07-4192

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=21.5x15.5cm

ΤΙΜΗ: 1,23€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χαρτί γραμμωτό


ΚΩΔΙΚΟΣ: 07-4191

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=16x16cm

ΤΙΜΗ: 1,06€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χαρτί μπεζ

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ: 07-4193

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=16x16cm

ΤΙΜΗ: 1,06€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χαρτί λευκό γραμμωτό


ΚΩΔΙΚΟΣ: 07-4195

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=15x16cm

ΤΙΜΗ: 0,98€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χαρτί γραμμωτό


Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ: 07-4198

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=13x19cm

ΤΙΜΗ: 0,85€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

2 όψεων

ΚΩΔΙΚΟΣ: 07-4197

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=19x13cm

ΤΙΜΗ: 0,98€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χαρτί περλέ

2 όψεων

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ: 07-4199

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=14x19cm

ΤΙΜΗ: 0,98€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χαρτί μπερλέ

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης