1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ΚΩΔΙΚΟΣ: BC-3121

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=16x16cm Κλειστή

ΤΙΜΗ: 0,96€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Οπαλίνα

Δίπτυχο


Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ: BC-3131

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=22x10,5cm Φ=20x15cm

ΤΙΜΗ: 0,96€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Iλουστρασιόν, 2ο φύλλο Οπαλίνα  

ΚΩΔΙΚΟΣ: BC-3122

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=16x16cm

ΤΙΜΗ: 0,95€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ανάγλυφο χαρτί,

2ο φύλλο Ριζόχαρτο  

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ: BC-3134

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=15x15cm

ΤΙΜΗ: 1,00€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Οπαλίνα, 2ο φύλλο Ριζόχαρτο Τρίπτυχο

ΚΩΔΙΚΟΣ: BC-3137

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=15x15cm

ΤΙΜΗ: 1,00€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Οπαλίνα, 2ο φύλλο Ριζόχαρτο Τρίπτυχο

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ: BC-3139

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=16,5x15,5cm

ΤΙΜΗ: 1,10€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Οπαλίνα,

2ο φύλλο σιελ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BC-3138

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=15x15cm

ΤΙΜΗ: 1,00€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Οπαλίνα, 2ο φύλλο Ριζόχαρτο Τρίπτυχο

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ: BC-3218

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π=15,7x15,7cm

ΤΙΜΗ: 0,95€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Οπαλίνα

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης