1 2 3 4 5 6

ΚΩΔΙΚΟΣ: ST2_Aerostato roz

Τιμή: 1,70€ Διαστάσεις: 12,5x16cm Πλαστικοποίηση & Glitter

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ:ST3 Korona roze Τιμή: 1,70€ Διαστάσεις: 14x14cm Πλαστικοποίηση & Glitter

ΚΩΔΙΚΟΣ: ST3_Korona blue Τιμή: 1,70€ Διαστάσεις: 14x14cm  Πλαστικοποίηση & Glitter

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ:ST4 Vatrahos

Τιμή: 1,97€ Διαστάσεις: 12x11cm Πλαστικοποίηση & Glitter & Χρυσοτυπία

ΚΩΔΙΚΟΣ:ST5_Petalouda

Τιμή: 1,50€ Διαστάσεις: 23x15cm

Craft χαρτονάκι

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ: ST402_milos_girl Τιμή: 1,50€ Διαστάσεις: 24x24cm

Craft χαρτονάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ: ST401_milos_boy Τιμή: 1,50€  Διαστάσεις: 24x24cm

Craft χαρτονάκι

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ: ST403_Petalouda Τιμή: 1,40€ Διαστάσεις: 21x14cm

Craft χαρτονάκι

Εν Τύπω: Προσκλητήρια  Γάμου & Βάπτισης